Angličtina pro podnikatele

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Angličtina pro podnikatele
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií)
Doporučená dĺžka štúdia8 - 16
Cieľ kurzuKurz Angličtina pre podnikateľov je určený všetkým, ktorí k svojmu povolaniu potrebujú znalosti aspoň základov anglickej obchodnej korešpondencie a ekonomickej terminológie na komunikatívnej úrovni. Tento kurz predpokladá predchádzajúcu znalosť angličtiny aspoň na úrovni nášho kurzu pre začiatočníkov. Kurz je k dispozícii iba v českom jazyku.
Zápisné21 €
Postupný odber9 €
Odber po štvrtinách37 €
Komplet so zľavou a zápisným132 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD.
Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).


V kurze sa oboznámite nielen so zásadami anglickej obchodnej korešpondencie a úpravou obchodných listov, ale aj so základmi rokovania s partnermi, uzatvárania kontraktov, terminológii základných dokumentov, dozviete sa, ako správne telefonovať s anglosaskými partnermi a mnoho ďalších užitočných informácií. Náš kurz Vám umožní zvládnuť túto problematiku tak, aby ste boli schopní samostatne využívať svoje jazykové znalosti v každodenných situáciách.

Kurz obsahuje 32 lekcií v 16-tich zošitoch. Každý zošit obsahuje jednak tematicky zameranú novú látku, jednak opakovanie a rozširovanie nevyhnutných gramatických znalostí. Na konci každej lekcie nájdete zhrnutie prebraných gramatických pravidiel, domácu úlohu a na konci zošita slovníček nových lexikálnych jednotiek. Priemerne pripadá na jeden zošit 70 nových výrazov, frazeologizmov a slovných spojení.

Gramatika kurzu preberá a opakuje všetky základné kategórie na úrovni znalostí kurzu pre stredne pokročilých so špeciálnym zameraním na špecifiká reči obchodných zmlúv a iných úradných dokumentov.

Tematické okruhy jednotlivých lekcii pokrývajú všetky bežné situácie, s ktorými sa môžete v obchodnej praxi stretnúť, počínajúc telefonovaním, štruktúrou firmy a názvami jednotlivých funkcii cez obsah vizitiek, obchodnú korešpondenciu, inzeráty a reklamy, pozvánky na oficiálne akcie, základné obraty používané pri nadväzovaní prvých obchodných kontaktov, formulácie ponuky a dopytu, reklamácie, odrieknutie objednávky, platobný styk, dopravu a dopravné dokumenty, poistenie, burzové operácie až po žiadosť o prijatie do zamestnania.