Angličtina 1 - pre začiatočníkov

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Angličtina 1 - pre začiatočníkov
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií) + 4 pracovné zošity
Doporučená dĺžka štúdia10 - 20
Cieľ kurzuRozsah gramatiky a slovnej zásoby preberanej v tomto kurze Vám umožní dohovoriť sa v najbežnejších životných situáciách, pri cestách do zahraničia, alebo na dovolenke, dokážete napísať jednoduchý list, dohovoríte sa aj telefonicky, budete schopný, zatiaľ s pomocou slovníka, prečítať si novinové články, návody na obsluhu a pod.
Zápisné21 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách54 €
Komplet so zľavou a zápisným192 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD.
Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).


Kurz je určený pre úplných začiatočníkov. Pomôže Vám rýchlo preklenúť možné začiatočné obavy zo štúdia alebo aj nedôveru v korešpondenčnú formu štúdia. Tento kurz od Vás nevyžaduje ani tú najmenšiu znalosť anglického jazyka. Je spracovaný natoľko zrozumiteľne, aby si so samotným štúdiom poradili aj ľudia, ktorí nemajú s cudzími jazykmi nijaké skúsenosti.

Kurz zahŕňa rozsiahlu slovnú zásobu /vyše 1000 najpoužívanejších slov, slovných obratov a frazeologizmov - na jednu lekciu pripadá v pomere 80 nových lexikálnych jednotiek/, jednoduchý fonetický prepis výslovnosti jednotlivých slov i viet, prehľadne usporiadanú gramatiku, veľké množstvo úloh na precvičovanie slovnej zásoby, gramatických javov, výslovnosti a opakovacie cvičenia.

Gramatika sa zameriava na osvojenie si základných gramatických pravidiel, najmä členov podstatných mien, skloňovanie podstatných mien, osobné zámená, ukazovacie a privlastňovacie, prídavné mená a ich stupňovanie, tvorenie prísloviek a ich použitie, časovanie pravidelných aj 90 najpoužívanejších nepravidelných slovies, slovesné časy a časová postupnosť ( čas prítomný, predprítomný, minulý, predminulý, budúci, podmieňovací spôsob atď. ), trpný rod, priebehové časy a ich používanie, participu jeho použitia, ďalej sa zoznámite so základnými a radovými číslovkami, spojkami a predložkami a s ich použitím v anglickej vete.

Ako doplnok kurzu ponúkame tiež „Zhrnutie gramatiky”, ktoré si môžete zakúpiť. Táto praktická príručka obsahuje rekapituláciu gramatiky preberanej v kurze na modelových vetách, ktoré názorne dokumentujú gramatické pravidlo. Odkazy v kurze vyššieho stupňa sa potom na túto príručku odvolávajú.