Angličtina 2 - pre stredne pokročilých

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Angličtina 2 - pre stredne pokročilých
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií) + 4 pracovné zošity
Doporučená dĺžka štúdia10 - 20
Cieľ kurzuKurz je určený nielen tým z Vás, ktorí už máte za sebou náš kurz „Angličtina pre začiatočníkov”, ale aj tým, ktorí si chcú svoje znalosti anglického jazyka osviežiť a obohatiť. Kurz naväzuje na už spomínaný kurz pre začiatočníkov, takže v prvých lekciách si môžu „oprášiť ” znalosti študenti, ktorí nemali dlhšiu dobu možnosť sa z jazykom systematicky zaoberať a rozšíriť svoje už skôr získané skúsenosti.
Zápisné21 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách54 €
Komplet so zľavou a zápisným192 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD.
Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).


Kurz zahŕňa slovnú zásobu v rozsahu 1000 nových lexikálnych jednotiek vybavených príslušným gramatickým aparátom. V každej dvojlekcii sa naučíte približne 60 nových výrazov. Ani v tomto kurze nechýba fonetický prepis výslovnosti jednotlivých slov, slovných obratov a viet, nové gramatické javy, úlohy na precvičenie slovnej zásoby a gramatiky, cvičenia na opakovanie, krátke články a rozhovory.

Zvládnutie gramatiky a slovnej zásoby tohto kurzu posunie Vaše znalosti na kvalitatívne vyššiu úroveň. Bez ťažkostí sa dohovoríte s cudzincami hovoriacimi po anglicky, svoje znalosti uplatníte v zamestnaní aj pri cestách do zahraničia. Pri troške usilovnosti si bez väčších problémov môžete prečítať v angličtine písanú tlač a môžete sa pustiť aj do zábavnej literatúry.

Gramatická časť jednotlivých lekcií prehlbuje a upevňuje doterajšie znalosti a zaoberá sa podrobnejšie ďalšími gramatickými javmi a skladbou viet, ako napr. použitie neurčitého a určitého člena, zložené osobné zámená, ukazovacie, vzťažné a privlastňovacie zámená, množné číslo podstatných mien, privlastňovací pád, krátke otázky, zisťujúce otázky, ďalšie použitie modálnych a pomocných slovies, infinitívne konštrukcie, gerundium, ďalšie predložkové väzby atď.

Ako doplnok i k tomuto kurzu ponúkame „Zhrnutie gramatiky”, ktoré si môžete kúpiť. Táto praktická príručka obsahuje rekapituláciu gramatiky preberanej v kurze na modelových vetách, ktoré názorne dokumentujú gramatické pravidlo. Odkazy v kurze pre pokročilých sa potom na túto príručku odvolávajú.