Angličtina pre pokročilých (lekcie vo slovenčine, nahrávky v češtine)

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Angličtina pre pokročilých (lekcie vo slovenčine, nahrávky v češtine)
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií)
Doporučená dĺžka štúdia8 - 16
Cieľ kurzuTento kurz nie je určený nielen študentom, ktorí majú za sebou náš kurz pre stredne pokročilých, ale aj tým z Vás, ktorí si chcú upevniť a prehĺbiť už nadobudnuté znalosti angličtiny. Vašu úroveň isto ocenia aj v zamestnaní pri rokovaniach so zahraničnými partnermi. Bez problémov môžete čítať aj pomerne náročné texty v origináli, počúvať vysielanie v angličtine alebo sledovať nedabované televízne programy.
Zápisné21 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách44 €
Komplet so zľavou a zápisným157 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD.
Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške.


Každá lekcia je rozdelená na dve časti. Prvá časť predstavuje novú slovnú zásobu a novú gramatiku, ktorú si precvičíte na špeciálnych cvičeniach zameraných na obojstranný preklad, doplňovanie gramatických javov a na upevnenie slovnej zásoby. V druhej časti lekcie sa tieto javy opakujú a aplikujú sa v krátkych článkoch a zaujímavých rozhovoroch. Každá lekcia je doplnená zhrnutím prebranej gramatiky, domácou úlohou a cvičením výslovnosti. Jednotlivé lekcie sa zaoberajú rôznymi témami každodenného života.

Slovná zásoba zahŕňa takmer 1000 nových slov a obratov, ktoré sa uvádzajú s fonetickým prepisom. Záverečné lekcie informujú o základných lexikálnych a gramatických rozdieloch medzi britskou a americkou angličtinou.

Gramatika úzko nadväzuje na predchádzajúci kurz a je venovaná jednak opakovaniu už osvojených javov, jednak novým pravidlám a výnimkám, ako napr. zložené podstatné mená, príslovky a ich koncovky, príčastia a predložkové väzby, minulý a budúci čas modálnych slovies, použitie a význam gerundia a infinitívu, Split Infinitive“, inverzia, subjunktív, slovesné väzby, predložkové väzby atď.

Ako doplnok k tomuto kurzu ponúkame Zhrnutie gramatiky, ktoré si môžete kúpiť. Táto praktická príručka obsahuje prehľad gramatiky preberanej v jednotlivých lekciách. Jednotlivé pravidlá a gramatické javy sú názorne dokumentované na modelových vetách.