Francouzština 2 - pro středně pokročilé

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Francouzština 2 - pro středně pokročilé
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií)
Doporučená dĺžka štúdia8 - 16
Cieľ kurzuKurz je určený tým, ktorí si chcú svoje znalosti francúzskeho jazyka osviežiť a obohatiť. V prvých lekciách si môžu ”oprášiť” znalosti študenti, ktorí nemali dlhšiu dobu možnosť sa jazykom systematicky zaoberať a rozširovať svoje už skôr získané vedomosti. Kurz je k dispozícii iba v českom jazyku.
Zápisné21 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách44 €
Komplet so zľavou a zápisným157 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD. Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).

Kurz obsahuje 32 lekcií v 16-tich zošitoch Kurz zahŕňa slovnú zásobu v rozsahu asi 1 000 nových lexikálnych jednotiek opatrených príslušným gramatickým aparátom. V každej dvojlekcii sa naučíte približne 60 nových výrazov. Ani v tomto kurze nechýba fonetický prepis výslovnosti jednotlivých slov, slovných obratov a viet, nové gramatické javy, rada úloh na precvičenie slovnej zásoby a gramatiky, opakovacie cvičenia, krátke články a rozhovory. Zvládnutie gramatiky a slovnej zásoby tohto kurzu posunie Vaše znalosti na kvalitatívne vyššiu úroveň. Bez problémov sa dohovoríte s francúzsky hovoriacimi cudzincami, svoje znalosti uplatníte v zamestnaní aj pri cestách do zahraničia. Jednotlivé lekcie sú zamerané tematicky.

Ako doplnok aj k tomuto kurzu ponúkame Shrnutí gramatiky, ktoré si môžete kúpiť. Táto praktická príručka obsahuje rekapituláciu gramatiky preberanej v kurze na modelových vetách, ktoré názorne dokumentujú gramatické pravidlo.