Francúzština 1 - pre začiatočníkov

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Francúzština 1 - pre začiatočníkov
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií) + 4 pracovné zošity
Doporučená dĺžka štúdia10 - 20
Cieľ kurzuRozsah gramatiky a slovnej zásoby preberanej v tomto kurze Vám umožní dohovoriť sa v najbežnejších životných situáciách, pri cestách do zahraničia, alebo na dovolenke, dokážete napísať jednoduchý list, dohovoríte sa aj telefonicky, budete schopný, zatiaľ s pomocou slovníka, prečítať si novinové články, návody na obsluhu a pod.
Zápisné21 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách54 €
Komplet so zľavou a zápisným192 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD. Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).

Kurz obsahuje spolu 32 lekcií v 16-tich zošitoch + 4 pracovné zošity. Kurz je určený pre úplných začiatočníkov. Pomôže Vám rýchlo preklenúť začiatočné obavy zo studia. Je spracovaný natiskl srozumiteľne, aby si so samostatným študiím poradili aj ľudia, ktorí nemajú s cudzími jazykmi nijaké skúsenosti.

Kurz zahŕňa rozsiahlu slovnú zásobu (vyše 1000 najpoužívanejších slov, slovných obratov a frazeologizmov - na jednu lekciu pripadá v pomere 80 nových lexikálnych jednotiek), jednoduchý fonetický prepis výslovnosti jednotlivých slov a viet, prehľadne usporiadanú gramatiku, veľké množstvo úloh na precvičenie slovnej zásoby, gramatických javov, výslovnosti a cvičenia na opakovanie.

Úlohou kurzu je oboznámiť Vás so základnou gramatickou štruktúrou francúzskeho jazyka. Rozsah gramatiky a slovnej zásoby preberanej v tomto kurze Vám umožní dohovoriť sa v najbežnejších životných situáciách, pri cestách do zahraničia alebo na dovolenke, dokážete napísať jednoduchý list, dohovoríte sa aj telefonicky, budete schopní, zatiaľ s pomocou slovníka, prečítať novinové články, návody na obsluhu a pod. Gramatika sa zameriava na osvojenie si základných gramatických pravidiel.

Ako doplnok kurzu ponúkame Zhrnutie gramatiky, ktoré si môžete kúpiť. Táto praktická príručka obsahuje rekapituláciu gramatiky preberanej v kurze na modelových vetách, ktoré názorne dokumentujú gramatické pravidlo. Odkazy v kurze vyššieho stupňa sa potom na túto príručku odvolávajú.