Manažer

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Manažer
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií24 (12 dvojlekcií)
Doporučená dĺžka štúdia6 - 12
Cieľ kurzuCieľom kurzu je postupne rozvíjať Vaše manažérske znalosti a schopnosti. Optimálne riadiť podnik, oddelenie alebo malú firmu si vyžaduje prirodzené schopnosti, ale aj vedomosti, ktoré sa dajú získať štúdiom. Kurz je k dispozícii v českom jazyku.
Zápisné17 €
Postupný odber9 €
Odber po štvrtinách28 €
Komplet so zľavou a zápisným100 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
Kurz je spracovaný podľa troch základných oblastí, s ktorými sa vedúci pracovník môže stretnúť. Jedna časť je venovaná finančnej administratíve – vedeniu účtovníctva, ďalšia problematike trhového hospodárstva – marketingu, reklame, predaju, obchodnému rokovaniu atď. V tretej tematickej oblasti sa stretnete s riešením organizácie firmy, plánovaním, rokovaním a s poradami.

Lekcie obsahujú teoretickú časť a praktické príklady a cvičenia.

Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).