Marketing

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Marketing
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií24 (12 dvojlekcií)
Doporučená dĺžka štúdia6 - 12
Cieľ kurzuAbsolventi kurzu sa teoreticky i na konkrétnych príkladoch zoznámia s problematikou uplatnenia výrobkov a služieb v podmienkach tržného hospodárstva, vo veľkom konkurenčnom prostredí. Naučia sa príležitosť pre uplatnenie výrobkov a určiť jeho miesto na trhu. Získajú podrobné informácie o motivácii a chovaní zákazníka aj spôsobom jeho premeny v stáleho odberateľa. Preštudujú základné princípy fungovania efektívnej reklamy a získajú celkový prehľad o jednotlivých oblastiach marketingu, čo sa môže stať základom pre úspešnú kariéru v tomto perspektívnom odbore.
Zápisné17 €
Postupný odber9 €
Odber po štvrtinách28 €
Komplet so zľavou a zápisným100 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška